Årsmøde – opdateres

Årsmøde med alle LM kredse og frimenigheder i Københavns området. mere information vil opadtateres her når vi nærmer os dagen