Generalforsamling for Københavns Afdeling af Luthersk Mission


Begivenhedsdetaljer


Dagsorden

1. Velkomst og indledning
2. Valg af ordstyrer
3. Spørgsmål til, og dialog omkring, beretninger
Beretninger er tilgængelige senest 2 uger inden mødet via kredses/frimenigheders afdelingsrepræsentanter.
 4. Godkendelse af revideret regnskab 2017 og budget 2019

5. Valg til landsgeneralforsamling, styrelser, m.v.
6. LUMI København – punkter til afstemning
Afdelingsstyrelsen indstiller til generalforsamlingen
-at vedtage opdaterede vedtægter for LUMI København (gøres tilgængelige sammen med beretningerne)
-at give en gave til LUMI København på 200.000 kr. fra kontoen indeholdende pengene fra missionshussalget i Holbæk.
7. Eventuelt
Kaffepause
8. Tema: Discipel 24/7
At være discipel af Jesus er ikke en ugentlig parentes to timer søndag
formiddag. Det omfatter hele livet – hele ugen. Men hvad betyder det i praksis at være Jesu disciple og missionærer i hverdagen og hvordan kan vi hjælpe hinanden til det?
Vi skal også følge op på arbejdet med studiehæftet ”Gud, mig og min næste” og høre om projektet Discipel 24/7, som LM på landsplan har sat i gang, støttet af Borgfonden.
Menighedskonsulent Birger Reuss Schmidt vil være tilstede og lede denne del.