Studiefællesskab + Forårsfest


Begivenhedsdetaljer


Af programmet fremgik der at der skulle være et seminar ved Christian Schrøder Kaas om forholdet mellem Videnskab og Tro. Dette er blevet skubbet til 23/6 og i stedet har vi studiefælleskab. det starter kl 11.15 som vi plejer. Efter studiefællesskabet er der middagsmad forberedt af kirkens portner og derefter forårsfest med lodder og indsamling til kirken