Gudstjeneste. Anton Braüner

Søndag 10. Sepember 2017, kl. 11.15
NÅDE ALENE
Reformationen ændrede frelsesforståelsen fundamentalt.
Luther gjorde op med, at man skulle gøre nogle
bestemte gerninger for at blive frelst.
Til denne gudstjeneste skal vi se nærmere på,
hvad det vil sige, at Gud frelser mennesker
af nåden alene – uden gerninger