Gudstjeneste. Anton Braüner

Søndag 24. September 2017, kl. 11.15
ORDET ALENE
Indtil reformationen havde paven eneret til
at fortolke Bibelen. Problemet var bare, at forskellige paver
havde modsagt hinanden. Reformatorerne genopdagede
Bibelen og betonede dens betydning som autoritet
og vejleder i trosspørgsmål.
Det skal vi se nærmere på denne søndag.