Lovsangsaften fredag den 20. september

 

lovsang

Som optakt til årsmødet søndag den 21. september er der lovsangsaften kl 19.00. Der er desværre ikke tilbudt børnepasning.  Tilmelding er ikke nødvendig.