Missionshusets 100 år

Af Gert Lindgreen, formand i tilsynsrådet

Den 13. maj 2015 er det 100 år siden Luthersk Missionsforening indviede missionshuset på Kirkegårdsvej 21 på Amager. Her et lille historisk tilbageblik på missionshuset, som i dag er kirkebygning for intet mindre end tre menigheder.

IMG_1698 IMG_1700 IMG_1702IMG_1701

Omkring 1860 -70 begyndte en åndelig vækkelse i Danmark bl.a inspireret fra Sverige af Carl O. Rosenius’ skrifter. Som følge heraf stiftede Christian Møller Luthersk Missionsforening den 1. marts 1868 på Bornholm. I København blev der også holdt evangeliske møder med bl.a Christian Møller, Oscar Ahnfelt og H. Andersen, og ved et møde i Vingaardsstræde i 1869 blev LM København stiftet. Det første LM missionshus blev bygget i Nansensgade 94 og indviet den 5 november 1876. På Amager var der bl.a et stort børnearbejde med søndagsskole i mange private hjem – dette arbejde begyndte i den samme periode. Man samledes til møder i Wildersgade 57 – hvor det store Kristusbillede, malet af F. A. Hertz, hang. Dette hænger nu på vores bagvæg i missionshuset.

Forsamlingen i Wildersgade blev opløst i 1912, og de fleste blev medlemmer i Nansensgade i stedet for. Der opstod dog et kraftig ønske om at få eget missionshus på Amager, og nogle arbejdede videre med disse planer. Der blev købt en byggegrund på Kirkegårdsvej, og et stort missionshus blev tegnet – disse tegninger var meget præget af missionshuset i Nansensgade, men dog en lidt mindre bygning. Det var LM København, der var bygherre, og takket være økonomisk hjælp fra hele Danmark blev projektet muligt. Der lå indsamlingslister i de forskellige missionshuse med opfordring til at hjælpe, så de på Amager kunne få deres eget missionshus! Prisen på missionshuset var ca. 50.000 kr.

Tømrermester George Bidstrup, som var med til byggeriet, blev også den første formand i huset.

Den 13. maj 1915 blev missionshuset indviet. Der var fuldt hus – ca. 400 mennesker var mødt op til denne festdag, hvor der ifølge programmet var 7 prædikanter, foruden basunkor, sang/strengekor og solosang. Som afslutning på dagen var der kaffeservering. Sangkoret var allerede blevet stiftet den 12. januar 1891, og ungdomsarbejdet blev stiftet den 17. maj 1910. Der var i mange år også et basun/hornorkester og senere et strenge-Sundbykor.

Ungdomsmøderne blev holdt på 2. sal i missionshuset – altså øverst oppe – men pladsen blev efterhånden for trang. I 1938 blev huset derfor udvidet med et LMU-lokale og kaffekælder. Det gamle ungdomslokale blev en del af portnerlejligheden.

Missionshuset er igennem alle disse år blevet brugt rigtig meget – og det er jo det bedste man kan sige om et missionshus. Der har været et stort børnearbejde, ungdomsarbejde og kor i huset. I dag er der også andre kristne forsamlinger der bruger huset.
Filipskolen begyndte som skole i missionshuset den 1. august 1973 og holdt til her i 4 år. Huset var allerede på det tidspunkt noget slidt. Der var blevet lavet mindre renoveringer, bl.a var der blevet lavet bedre WC-forhold for M/K (inden da var det udvendigt for mænd), der var også blevet indlagt centralvarme i stedet for de store kakkelovne.

I 1977/78 gennemgik missionshuset en meget stor renovering. Mange ting blev ændret, herunder en ny bagvæg, alle døre blev skiftet, diverse nye brandkrav, stole i stedet for bænke, de små rum på lille sal blev fjernet, ny belysning, hele portnerlejligheden blev renoveret samt lidt udvendigt arbejde. Mange af disse ting blev udført af frivillige. Senere fik køkken og kaffekælder også en renovering. Det hele kostede ca. 1,5 millioner kr.

Københavns Nærradio begyndte først med at sende fra Malmø, da det ikke var lovligt at sende nærradio fra København, men fra 1983 blev det muligt – og radioen flyttede ind i huset. Første udsendelse fra Kirkegårdsvej blev sendt den 14. august 1983. Nærradioen er stadig på Kirkegårdsvej i samarbejde med Indre Mission. Her har de i 2011 fået nogle rigtige gode lokaler, efter at der blev gravet og støbt under husets fundament. Desuden blev der installeret et ventilationsanlæg og indsat nye vinduer.

I 2012 gennemgik missionshuset igen en meget stor renovering. Denne gang var det alt det udvendige. Der var opsat stillads rundt om hele huset – alle mure blev gennemgået, hele taget blev skiftet, tagrender og alle de øverste vinduer blev udskiftet. Alt dette kom til at koste ca. 1 million kr. Dette har været økonomisk muligt, da vi solgte missionshuset i Tømmerup, som kredsen også ejede. Derfor er det en stor velsignelse, at huset/kredsen stadig er gældfri.

Fra den 1. januar 2014 blev vores missionshus til vores kirke under navnet: LM-kirken Amager. Vi har tidligere været en del af folkekirken, men som den har bevæget sig længere og længere væk fra Guds ord og hvad der står i vores Bibel, dens bekendelsesskrifter er stadig uforandret, men ikke alle præster og biskopper følger dem længere, blev skridtet taget. Vi blev dermed til frimenigheden LM-kirken Amager. Det har ikke været så enkelt at tage dette skridt, men det er godt, at vi har gjort det!

Der er, som allerede skrevet, sket meget igennem disse 100 år – og andet burde vel også være nævnt. Missionshuset bliver brugt meget. Vi har de sidste ca. 9 år huset en kristen kinesisk menighed, der har gudstjeneste hver søndag kl. 9.30. I foråret 2015 er også en færøsk menighed blevet en del af huset, de holder gudstjeneste hver søndag kl. 15.00. Desuden har LM-kirken Amager gudstjeneste hver søndag kl. 11.15. Huset har igennem de sidste 100 år været præget af stor stabilitet. Igennem årene har der kun været 5 kredsformænd og 1 menighedsrådsformand (George Bidstrup (1915-1926), Carl Chrillesen (1926–1952), H.P. Pedersen (1952–1960), Werner Olsen (1960–1992), Gert Lindgreen (1992–2014) og Lars Rasmussen (2014-))

Mange ting er i årenes løb blevet ændret, men noget står stadig uforandret!
Billedet på vores bagvæg af den korsfæstede Kristus har skriftstedet: Se det Guds lam, som bærer verdens synd.
Det skal altid være vores holdepunkt. Bibelens klare forkyndelse er, at vi er og bliver syndere, som har brug for at få vores synd tilgivet. Det får vi i troen på Jesus Kristus! Må det budskab altid lyde rent og klart fra dette hus og må Guds velsignelse fortsat være over denne bygning og dens menigheder.

Søndag den 10. maj kl. 11.15 fejres husets 100 års fødselsdag. LMs landsformand Henrik P. Jensen taler, og vi håber, at mange har lyst til fejre dagen sammen med os! Se mere om gudstjenesten her