Kontakt

LM-kirken Amager
Kirkegårdsvej 21, 2300 København S
Menighedsrådsrådet: Mathilde Sandfeld Jessen, Mette Kofod og Sara Schrøder Kaas – Email
Menighedsrådsformand: Mathilde Sandfeld Jessen – EmailTelefon: 61 70 17 47
Tilsynsråd: Peter Idorn og Jesper Sandfeld Jessen Email
Kasserer: Amalie Kjøller Westh – Email
Portnerne: Marcus og Mette Cecilie Stæhr Kofod kontaktes ift udlejning på mail 
Hjemmesideindhold: Christian S. Kaas – Email

Juniorklubben: Anette Idorn. Email. Telefon: 42 22 42 52