Kontakt

LM-kirken Amager
Kirkegårdsvej 21, 2300 København S
Menighedsrådsrådet: Mathilde Sandfeld Jessen, Henrik Olsen, Mathilde Braüner og Sigurd Daugaard Christensen – Email
Menighedsrådsformand: Sigurd Daugaard Christensen – EmailTelefon: 23 96 97 82
Tilsynsråd: Peter Idorn og Jesper Sandfeld Jessen Email
Prædikant: Anton Bech Braüner – Email
Kasserer: Sara Schrøder Kaas – Email
Hjemmesideindhold: Christian S. Kaas – Email

Luthersk Missions Ungdomsforening: Mads Eriksen. Telefon 29 45 21 91 – Email
Juniorklubben: Anette Idorn. Telefon: 42 22 42 52