Kontakt

LM-kirken Amager
Kirkegårdsvej 21, 2300 København S
Menighedsrådsrådet: Mathilde Sandfeld Jessen, Lars Rasmussen, Henrik Olsen, Emilie  Ellegård Lund og Sigurd Daugaard Christensen – Email
Menighedsrådsformand: Sigurd Daugaard Christensen – EmailTelefon: 30 20 83 21
Tilsynsråd: Peter Idorn og Jesper Schoue Jessen Email
Prædikant: Anton Bech Braüner – Email
Kasserer: Thea Daugaard Christensen – Email
Webmasters: John Erik Ekberg og Christian S. Kaas – Email
Luthersk Missions Ungdomsforening: Jesper Schou Jessen. Telefon:  60 93 38 87
Juniorklubben: Anette Idorn. Telefon: 42 22 42 52