Hvem er vi?

LM-kirken Amager
LM-kirken Amager er en frimenighed, der blev etableret i januar 2014. Der afholdes gudtjeneste hver søndag i kirkens lokaler på Kirkegårdsvej 21 kl. 11.15. Der er også gudstjenester ved de store kirkelige højtider, jul, påske og pinse.
LM-kirken ledes af et menighedsråd og et tilsynsråd. Menighedsrådet har ansvar for kirkens daglige ledelse, for tilrettelæggelse af gudstjenester og for praktiske forhold om registrering, dåb og andre kirkelige handlinger. Tilsynsrådet har det overordnede ansvar for menighedens åndelige liv og lære, herunder forvaltningen af de kirkelige handlinger. Kirken benytter sig af prædikanter tilknyttet LM-kirken, af frivillige præster og forkyndere med samme grundsyn, samt af ansatte forkyndere fra Luthersk Mission. Vi der kommer til gudstjenester i LM-kirken er ganske almindelige mennesker. Vores fælles grundlag er Guds Ord, sådan som det er givet os i Bibelen. Gennem Bibelen ser vi vor fortabte stilling i os selv: uden Gud og uden håb i verden. Men Bibelen viser os også at Jesus kom som en frelser for håbløst fortabte syndere. Gud lod Jesus blive menneske, han lod ham dø en stedfortrædende død under sin vrede, og han lod ham opstå igen. Det er håbet for en fortabt verden. Og den vil vi gerne råbe ud i vores samtid: vores by, vores familie, venner og arbejdskolleger, at Jesus er den eneste vej til frelse. Ved troen på Jesus har du en nådig Gud og en åben Himmel.
Du er selvfølgelig velkommen til vores gudstjenester. Vi mødes i LM-kirken Amager på Kirkegårdsvej 21, 2300 København S, hvor de fleste aktiviteter foregår. Vores vedtægter kan læses her

Formål
LM-kirken Amager ønsker at fremme et menighedsliv, hvor
• Menigheden holder fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødets brydelse (nadveren) og ved bønnerne.
• Ordet forkyndes rent og sakramenterne forvaltes ret.
• Hvert medlem af menigheden har en tjeneste at udøve i fællesskabet, efter den nåde som Gud skænker, og efter menighedens kald.
• Menighedens medlemmer er engageret i mission, evangelisation og diakoni, således at mennesker vindes for Kristus i Danmark og i andre lande.

LM´s overordnede kerneværdier på landsplan
• Frit evangelium
• Troværdig bibel
• Tydelig mission
• Nådegaver i funktion