Program

Hvor andet ikke er anført er der gudstjeneste kl 11.15 i vores lokaler på Kirkegårdsvej 21, 2300 København S. Efter gudstjenesten er der fællesspisning som består af mad som vi hver især medbringer til et fælles frokostbord.

31/05/2020 Pinsedag. Ejnar Landkildehus – Åndens udgydelse (ApG 2,14-21)
07/06/2020 Anton Braüner – Frihed fra synden – Adam og Kristus (Rom 5,12-21)
14/06/2020 Daniel Munch – Frihed fra loven (Rom 7,1-25)
21/06/2020 Søren Pedersen – Frihed fra døden (Rom 8,1-39)
28/06/2020 Sommerafslutning m. andagt