Undervisningsdag med Birger Daniel

Arrangementet er gratis og er i kirkens lokaler på Kirkegårdsvej 21. Birger Daniel Pedersen vil holde 2 undervisningstimer ud fra Jobs bog – én kl. 14 og én kl. 16. Temaet for de 2 timer er ”Når troen prøves”.
Der vil være mulighed for spørgsmål og samtale løbende gennem eftermiddagen.
Vi tager noget kaffe og kage under og imellem de 2 møder.
Arrangementet vil officielt slutte ved 17.30 tiden, så man kan nå en evt. aftenaftale, men måske har nogen lyst og tid til at dele en pizza efterfølgende.
Vel mødt til en god, hyggelig og opbyggelig eftermiddag sammen med de andre i kirken.